TELECOM

Mobiltelefoni

Vi på Fidelity Systems har en stor erfarenhet av hård- och mjukvarukonstruktion inom mobiltelefonisystem, framförallt basstationer och växlar där vi bland annat har jobbat med GSM, WCDMA och PDC. 

Tjänsteutbud:

Telecom management

Vi jobbar med telecom managementprodukter och databasutveckling. Objektorienterad analys och design är våra främsta arbetsområden inom denna kategori.

 

Radiolänk

Vi på Fidelity Systems utvecklar hård- och mjukvara för militära och civila mikrovågslänkar. Vi bidrar med kunskap inom antenn- och RF-området, samt inom digitalkonstruktion och realtidsprogrammering av accessmoduler. mobil

Tjänsteutbud:

Datakommunikation

Vi kan hjälpa till vid utvecklingen av trådlösa och fasta datanät för styrning, internetaccess, larm och kommunikation.

Tjänsteutbud:

 

Vill du veta mer? Kontakta Anders Nyberg

Telefon: 0709-25 29 00

anders.nyberg@fidelity-systems.se