FORDON

Styrsystem

Dagens och inte minst nästa generations fordon innehåller en stor mängd intelligenta styrenheter. 
Vi är väl förtrogna med både elektronikutveckling och programmering av olika styrsystem samt de länkar och protokoll som används för kommunikation mellan dem.

 

Komfort och säkerhet

En hög aktiv och passiv säkerhet blir allt viktigare säljargument på en hårdnande fordonsmarknad. Detta ställer stora krav på inblandad elektronik och programvara vad gäller funktionssäkerhet och störtolerans. Vi kan tillföra kompetens inom EMC, programsäkerhet samt mikrovågsteknik för bl.a. avståndsmätning.

kompass

Infotainment och telematik

Dagens fordon kommunicerar med omvärlden i huvudsak via GSM-nätet och GPS. Inom en snar framtid kommer vi även att kunna kommunicera med digitala vägdatabaser för hastighets- och väginformation. Vi på Fidelity Systems har lång erfarenhet av såväl telekom som radio/DAB och GPS-teknik.

 

Systemkonstruktion

Vi kan specificera systemkomponenter på alla nivåer samt optimera utnyttjandet av de vanligaste standardprotokollen såsom CAN, LIN och MOST.

 

Motor och transmission

Vi har lång erfarenhet av att utveckla program för styrning av bl.a. automatiska växellådor samt optimering av motorstyrsystem.

 

Vill du veta mer? Kontakta Anders Nyberg

Telefon: 0709-25 29 00

anders.nyberg@fidelity-systems.se