ARBETA HOS OSS

Att arbeta på Fidelity Systems

Vi på Fidelity Systems är människor som känner oss delaktiga i och tycker om att påverka vår egen situation. Vi arbetar på Fidelity Systems för att vi vet att här kan vi utvecklas som individer med företaget som stöd. Grundetrivseln till att vi känner delaktighet och ansvar är vår prestigelösa atmosfär samt att vi satsar på såväl individens som gruppens utveckling. Den företagsanda vi bygger upp kommer både oss själva och våra kunder till godo.

 

Trivsel och aktiviteter

Vi ser trivsel och gemenskap som någonting mycket viktigt för ett företag i vår bransch. Eftersom många har konsultuppdrag på olika företag större delen av sin tid, ser vi till att regelbundet hitta på roliga aktiviteter som bygger en stark gemenskap.

 

Personlig utveckling

På Fidelity Systems ser vi vår personliga utveckling som den viktigaste byggbiten när det gäller att föra hela företaget framåt. Alla anställda på Fidelity Systems har en personlig utvecklingsplan samtidigt som det finns en övergripande utvecklingsplan för hela företaget.