SYSTEMUTVECKLING

Utvecklingscykel

Vi arbetar med systemprogrammering och hanterar hela utvecklingscykeln från kravhantering och analys till design, implementering & verifiering samt leverans.

 

Kravhantering

Tillsammans med kunden tar vi fram funktions- och konstruktionskrav på produkten.

 

Analys

När kraven samlats in hjälper vi till med analys för att avgöra om det är möjligt att realisera produkten.

 

Design

Vi designar mjukvaran i sin helhet alternativt delar av system. Våra utvecklare har erfarenhet av flera programmeringsspråk och är vana vid att arbetat med olika modelleringsverktyg, t.ex. Rational Rose och Rhapsody.

 

Implementation

Våra erfarna programmerare implementerar koden utifrån designmodellen. Vi arbetar mycket med objektorienterad analys och design och använder verktyg som C/C++, Java, Visual Basic, CORBA och UML.

 

Verifiering

Parallellt med och efter konstruktionsarbetet verifierar vi produkten och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Sedan levererar vi den färdiga produkten och säkerställer att den fungerar i aktuell miljö och att kunden är nöjd.